Vapaa työpaikka - Päätoiminen tuntiopettaja - äidinkieli ja kirjallisuus
Tehtävänimike

Päätoiminen tuntiopettaja – äidinkieli ja kirjallisuus

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Työ ID: 04409
  • Applications: 0
Jaa tämä työ

Job Description

Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan haettavaksi määräaikainen perusopetuksen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 28.10.-21.12.2019.

Päätoiminen tuntiopettaja
– äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätietoja antaa:
vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, 044 417 4202

Odotamme valittavalta henkilöltä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Pidämme tärkeänä hakijan kokemusta yläkoulun pienryhmän opettamisesta, joustavista opetusjärjestelyistä sekä vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta. Lisäksi kykyä tehdä tiimityötä ja yhteistyötä opetushenkilöstön lisäksi koulun oppilashuollon työntekijöiden ja ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Edellytämme hakijalta kolmiportaisen tuen, toiminnallisten opetusmenetelmien ja sähköisten opiskeluympäristöjen vahvaa hallintaa, uuden opetussuunnitelman ja monipuolisiin näyttöihin perustuvan arviointikulttuurin hyödyntämistä opetustyössä ja hyviä työyhteisötaitoja. Lisäksi edellytämme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Tehtävässä noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon liitetään ansioluettelo tai CV, toimitetaan 22.10.2019 klo 15:00 mennessä kuntarekry.fi:n kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää haastattelussa.

Hae tästä >>

Savonlinnassa 8.10.2019
SIVISTYSVIRASTO